Barn med särskilda behov

För barn med särskilda behov finns möjlighet att gå Kyrkostrands skola i Jakobstad. I specialklasserna ges stöd för språk, kommunikation och motorik. Skolan erbjuder specialklassundervisning för elever från hela Jakobstadsregionen i årskurserna 0-9 år.

Mera info fås av

Carola Holm-Palonen

Utvecklingsansvarig inom ledarskap

Personalförvaltning

carola.holm-palonen@larsmo.fi

06 785 7235

Malin Stenman

Chef för småbarnspedagogik/ tf chef för utbildningstjänster

Grundläggande utbildning, Sektorn för barnpedagogik

malin.stenman@larsmo.fi

044 78 77 400