Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille. Valmistavan opetuksen tavoitteena on oppilaan suomen tai ruotsin kielen taidon kehittäminen ja muiden valmiuksien antaminen esi- tai perusopetuksessa opiskeluun.

Valmistavaa opetusta voidaan järjestää ryhmämuotoisena tai inklusiivisesti perusopetuksen ryhmissä. Oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma jonka perusteella arviointi suoritetaan.

Luodossa noudatamme tätä opintosuunnitelmaa perusopetukseen valmistavan opetuksen koulutuksessa.