Ruotsinkielinen ja suomenkielinen kouluosasto

Skor vid pilar på asfalt

Jaostojen tehtävä on vastata koulutoimesta ja esikoulutoiminnasta kummassakin kieliryhmässä. Jaostot

 1. hyväksyvät esi- ja perusopetuksen kuntakohtaiset opetussuunnitelmat
 2. vahvistavat koulujen lukuvuosisuunnitelmat
 3. vahvistavat koulujen opetustuntimäärät valtuuston vahvistaman kokonaisopetustuntimäärän puitteissa
 4. päättävät oppilaaksiottoalueet ja tilojen käytön
 5. päättävät perusopetuksen oppilaiden esikoulu- ja koulupaikkojen määräytymisen perusteet sekä sen, saako oppilas / täytyykö oppilaan mennä johonkin muuhun kuin hänelle oppilaaksiottoalueen perusteella osoitettavaan lähikouluun
 6. päättävät oppilaan koulunaloittamisesta muulloin kuin oppivelvollisuuden edellyttämänä aikana
 7. päättävät toimintarajoitteisen oppilaan koulupaikasta omassa kunnassa tai jonkin muun kunnan, valtion tai yksityisen tahon koulussa tai erityisluokassa kunnanhallituksen kyseisen tahon kanssa tekemän sopimuksen mukaisesti
 8. päättävät oppilaan erottamisesta korkeintaan kolmen kuukauden ajaksi
 9. valitsevat Cronhjelmskolanin rehtorin
 10. nimittävät rehtorin määräajaksi (neljä vuotta) ja päättävät nimityksen päättymisestä (rehtori vuo-siluokille 1–6)
 11. hyväksyvät perusopetuksen opettajanvirkojen virkanimikkeiden muutokset
 12. päättävät oppilaan oikeudesta koulunkäyntiin 18 ikävuoden jälkeen
 13. hyväksyvät lukuvuoden työajat

Valtuusto vahvistaa vuosittain koulukuljetusten myöntämisen määrärahat ja perusteet.
Kunnassa on seuraavat ruotsinkieliset koulut: Bosundin koulu ja esikoulu (Bosund skola ja förskola), Näsin koulu ja esikoulu (Näs skola ja förskola), Holmin koulu ja esikoulu (Holm skola ja förskola, Risön koulu ja esikoulu (Risö skola ja förskola) sekä Cronhjelmskolan. Suomenkieliset oppilaat käyvät suomenkielistä koulua ja esikoulua Pietarsaaressa kunnan tekemien sopimusten mukaisesti.

Ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulujaoston koostumus:

Ruotsinkielinen koulujaosto

JäsenVarajäsen
Anna Björkskog, pj.Ida Boberg
Erik Björkskog, vpj.Stefan Byggmästar
Ina ByggmästarGörel Granholm
Herman MårdKarlis Safronovs
Jan RayJohnny Nynäs

Suomenkielinen koulujaosto

JäsenVarajäsen
Tuomas Keränen, pj.Timo Prittinen
Minna Fagerhed, vpj.Kristiina Vikstdt
Tiina SundkvistElina Gäddnäs