Päikky täydentävässä varhaiskasvatuksessa

Päikky mobildump

Luodon kunnan varhaiskasvatuksella on käytössä sähköinen sisäänkirjautumis- ja hoitovarausjärjestelmä.

Päikky niminen järjestelmä on käytössä varhaiskasvatuksessa, täydentävässä varhaiskasvatuksessa ennen/jälkeen esikoulun sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Läsnäolokirjautuminen tapahtuu päiväkodin matkapuhelimen kautta lapsen saapuessa päivähoitoon ja lähtiessä päiviähoidosta.

Perhe voi varata Päikyssä läsnäolotunteja kuukaudeksi kirjallisen päätöksen mukaan. Hoitovaraus tehdään siten, että lapsen huoltaja kirjautuu viikoittain Päikky-järjestelmään jossa lapsen seuraavan viikon hoitoajat varataan Päikyssä viimeistään viikko etukäteen sunnuntaina klo 24:00. Varaus voidaan tehdä joka Päikky-sovelluksen tai verkkosivun kautta. Hoitoyksikkö antaa lisätietoa varausjärjestelmästä lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa.

Päikky toimii myös Luodon kunnan/yksikön ja lasten huoltajien välisenä virallisena tiedotuskanavana. Muistakaa aina tarkistakaa ne ilmoitukset jotka lapsenne yksikkö on lähettänyt.

Annette Mäenpää

Palveluohjaaja

Kunnankanslia, Palveluohjaaja, Perhepäivähoito, hakemukset, sijoutukset, maksut

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610