Förskola

flera par händer som håller i varandra

Larsmo kommun erbjuder lagstadgad och avgiftsfri förskoleundervisning åt alla barn året innan de börjar sin skolgång. 

I förskolan vill man speciellt betona lekens betydelse i inlärningen. Målet med förskoleundervisningen är att barnets förmåga att bemästra livet förstärks.

I förskolan är målet också att stöda barnets växande och lärande samt att erbjuda en mångsidig grund för kompetensutveckling. Barnet utvecklar sin förmåga att tänka och att lära sig, i en uppmuntrande miljö. Kreativt tänkande och utveckling av en god samarbetsförmåga betonas, liksom ansvaret för sig själv, för andra och för den gemensamma miljön. Förskolan erbjuder inspirerande lär upplevelser.

Helhetsundervisning och utepedagogik är viktiga delar i förskolans arbete. En ny läroplan för förskolan togs i bruk den 1.8.2020.