Avgifter

Hand som håller i telefon med en dator framför

Avgiften för den kompletterande småbarnspedagogiken, före och/eller efter förskolan är inkomstbaserad och följer samma grunder som avgifter inom småbarnspedagogiken. Mera info om inkomstgränser och avgifter finns här.

För att familjens avgift ska kunna uppges behövs familjens inkomstuppgifter samt information om familjens storlek lämnas in senast då verksamheten inleds.

Maxavgiften är 295 EUR och räknas enligt följande:

Max 60 h/månad (per vecka 1-14 h)50% avgift av 295 EUR
Max 86 h/månad (per vecka 15-20 h)60% avgift av 295 EUR
Max 115 h/månad (per vecka 21-27 h)70% avgift av 295 EUR
Max 149 h/månad (per vecka 28-34 h)85% avgift av 295 EUR
150 h/månad eller mer (per vecka 35h -)100% avgift av 295 EUR

Ifall barn som går i förskola behöver heldagsvård under skolans ledigheter (jullov, sportlov och sommarlov) uppbärs avgift i enlighet med vårdbehovet.

För tillfällig barndagvård tas en avgift om 9 €/dag för halvdagsvård och 15 € för heldagsvård.

Annette Mäenpää

Servicehandledare

Familjedagvård, ansökningar, placeringar och avgifter, Kommunkansliet, Servicehandledare

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610

Britta Häggman

Lönesekreterare

Kommunkansliet, Personalförvaltning, Sektorn för barnpedagogik

britta.haggman@larsmo.fi

044 78 7 7236

06 785 7236