Päikky inom kompletterande småbarnspedagogiken

Päikky mobildump

Päikky är ett program för närvaro- och vårdregistrering och används inom den kompletterande småbarnspedagogiken.

Päikky finns också som app, med något begränsade funktioner i jämförelse med webbvarianten.

Vårdreserveringen för barnet görs i Päikky där vårdnadshavarna reserverar barnets närvaro följande vecka senast söndag kl. 24:00 en vecka på förhand.

Familjen har rätt att boka så många timmar närvaro per månad i Päikky som man har fått ett beslut på.

När barnet kommer till verksamheten loggas det in via Päikky appen och när barnet hämtas loggas det ut. På så vis registreras närvaron i realtid.

Päikky fungerar även som en officiell kommunikationskanal mellan den kompletterande småbarnspedagogiken och vårdnadshavare, ha gärna som vana att alltid kontrollera de meddelanden som skickas ut via Päikky.

Mera information om Päikky fås från enheterna när barnet inleder verksamheten.

Annette Mäenpää

Servicehandledare

Familjedagvård, ansökningar, placeringar och avgifter, Kommunkansliet, Servicehandledare

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610