Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen

Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning är avsedd för barn med invandrarbakgrund. Syftet med undervisningen är att utveckla elevens kunskaper i svenska eller finska samt ge övriga färdigheter som behövs i den grundläggande utbildningen.

Undervisningen kan ordnas antingen i grupp eller så att eleven integreras i en grupp i den grundläggande utbildningen. För eleven utarbetas ett individuellt studieprogram, som eleven sedan blir bedömd utifrån.

I Larsmo följer vi denna läroplan för undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen.