Ungdomsrådet

Vill du vara med och påverka?

Som ung kan du påverka på olika sätt; i skol- och elevråd, i ungdomsrådet eller genom att direkt kontakta kommunens tjänstemän och förtroendevalda, genom aktivt deltagande i val, genom eget engagemang i politiska grupper, genom kontakt med fritidsbyrån, engagemang som ledare etc.

Ungdomsrådet

Alla kommuner ska ha ett ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige. I Larsmo kommun har vi ett ungdomsråd med fem medlemmar som väljs för två år i taget. Deltagarna i ungdomsrådet görs i kommunstyrelsen på förslag av ungdomarna själva. Deltagarna i ungdomsrådet bör vara äldre än 13 år.

Ungdomsrådet under mandatperioden 8/2021 – 5/2023:

  • Maja Söderlund, ordförande (ersättare Robin Haglund)
  • Lukas Kanckos (ersättare Semina Kozic)
  • Emma Haglund (ersättare Maja Fältros)
  • Lilja Benton (ersättare Minea Cantell)
  • Astrid Penttilä (Vanessa Hästbacka)

Som handledare för ungdomsrådet fungerar chefen för välfärdstjänster, Caroline Smedberg.

Ungdomsrådet bevakar de ungas intressen och är med och ordnar evenemang för ungdomar.

Caroline Smedberg

Chef för välfärdstjänster

Välfärdstjänster

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230