Uppvärmning i Larsmo idrottspark

Anhållan om träningstider sommarsäsongen 2024

De föreningar som önskar få träningstider i Larsmo idrottspark under sommarsäsongen 2024 (1.6-30.9.2024) för ska anhålla om detta hos chefen för välfärdstjänster. Anhållan bör vara chefen för välfärdstjänster tillhanda senast måndagen den 15 maj.

Träningstider beviljas enligt uppgjorda principer.

Vi önskar att ansökningarna fylls i elektroniskt på den här blanketten och skickas per e-post till chefen för välfärdstjänster caroline.smedberg@larsmo.fi.

Om ansökan skickas per post får ansökan riktas till

Larsmo kommun/chefen för välfärdstjänster
Norra Larsmovägen 30
68570 Larsmo.