Felanmälningar via Virhi-tjänsten

invasiva växtarter vid vägren

Via felanmälningstjänsten Virhi kan du meddela om fel och brister som gäller:

 • allmänna- och gästhamnsbryggor
 • gatubelysning
 • idrotts- och friluftsanläggningar
 • lekparker
 • offentliga byggnader/skolor
 • park/grönområden
 • skadegörelse
 • snöröjning/sandning
 • vatten och avlopp
 • vägar, gångbanor och parkeringar
 • översvämning
 • invasiva arter
 • övrigt

Via Virhi-tjänsten kan du märka ut platsen och bifoga beskrivning och bild.

Så här gör du en anmälan via Virhi:

 • Följ länken till Virhi-tjänsten som du hittar nere på sida
 • Tryck på plus-tecknet nere i högra hörnet av kartan
 • Tryck på ”Flytta till min plats” eller flytta punkten till rätt position på kartan
 • Tryck sedan på ”Rapportera problem här”
 • Välj vilken problemtyp det gäller och skriv en kort beskrivning, bifoga bild om möjligt. För att få meddelande om åtgärder måste en e-post adress anges, annars är din anmälan anonym.
 • Godkänn och sänd iväg din anmälan

Virhi skickar felanmälningarna vidare till kommunens ansvariga, som kan gå in och kvittera att felanmälan är noterad. När felet är åtgärdat kvitteras det också i appen.

Inrapporterade felanmälningar blir synliga för alla i tjänsten. Det innebär att man inte behöver upprepa en felanmälan om någon annan redan gjort det.

Felanmälningar som gäller statens vägar

Underhållet på landsvägar sköts av Trafikledsverket och den regionala NTM-centralen. Felanmälningar som gäller landsvägar riktas i första hand till tjänsten Trafikens kundservice. Vilka vägar som hör till staten ser du i Trafikledens karttjänst. Kontakta Vägtrafikantlinjen tel. 0200 2100 (öppen 24/7) eller Trafikledsverkets responskanal.

Mindre byvägar sköts ofta av enskilda väglag.