Tekniska sektorns upphandlingar

person med papper och penna vid en laptop

Larsmo kommuns tekniska sektor publicerar upphandlingar via Cloudia, som är en elektronisk anbudstjänst där anbuden inlämnas elektroniskt.

Ikraftvarande anbudsförfrågningar går att läsa utan inloggning. Utan inloggning kan man se anbudsförfrågans namn, beskrivning och inlämnings datum.

När du registrerar dig till tjänsten, kan du ladda ner anbudsförfrågan till din egen dator, sända frågor, läsa frågor och svar samt lämna in anbud elektroniskt. Registreringen är gratis och tillgång till tjänsten fås genast vid registreringen.

Mattias Thors

Chef för tekniska tjänster

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

mattias.thors@larsmo.fi

044 78 7 7220

06 785 7220

Mikael Sundqvist

Projektledare

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

mikael.sundqvist@larsmo.fi

044 78 7 7224

06 785 7208