Verksamhet under skolloven

Koja i trä

Under skolloven ordnas olika typer av klubbverksamhet, enskilda evenemang, läger och resor. Verksamheten varierar under året, här hittas mera information om verksamhet under kommande lov.

Caroline Smedberg

Chef för välfärdstjänster

Kommunkansliet, Välfärdstjänster

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230