Grundläggande utbildning

Två personer sitter i stolar på klippor i solnedgång

Tillsammans bygger vi en hållbar framtid

Värdegrund

Varje elev är unik. Varje elev har rätt till en trygg och stimulerande inlärningsmiljö som kännetecknas av delaktighet, respekt och personligt ansvar. Möten med olika kulturer och tankesätt stärker både den egna identiteten och respekten gentemot andra.