Vatten och avlopp

vattenstänk

En ny sms-tjänst har tagits i bruk. Om ditt telefonnummer är offentligt får du våra störningsmeddelanden till din telefon, annars kan du registrera dig i tjänsten.