Vägar, båthamnar och allmänna områden

båthamn i skymning