Bo

nycklar i ett dörrlås

I Larsmo finns ca 1 800 hushåll. Detaljplanerade områden är Furuholmen, Vikarholmen, Storströmmen, Holm, Vikarholmen, Näs och Bosund. Lediga tomter finns i alla kommundelar. På detaljplanerade områden finns även rikligt utbud av privata tomter.

På sommaren växer kommunens befolkning p.g.a. sommarstugegästerna. I kommunen finns ca 2 100 fritidsbostäder.

Hyresbostäder finns i alla kommundelar.

Strandbyggandet regleras av strandgeneralplanen som omfattar hela kommunen. Delgeneralplanerade områden finns i  Bosund, Fagernäs, Finnäs, Västerby, Gertruds, Kackur-Sämskar och Risö. Alla tomter på delgeneralplanerade områden är i privat ägo.