Bidrag och stipendier

Personer sitter vid bord

Larsmo kommun beviljar olika typer av bidrag till ideella föreningar som bedriver regelbunden verksamhet i kommunen. Föreningen eller sammanslutningen  skall vara uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer vilka framgår ur t.ex. föreningslagen.

För att söka bidrag krävs också att föreningen dokumenterar sina aktiviteter på det sätt som kommunen har beslutat om.

Föreningar som har verksamhet som omfattar barn och unga skall också inlämna ett handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp och trakasserier.