Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen sköter:

  • betalningstrafik
  • centralbokföring
  • ekonomisk rapportering
  • budgetering, ekonomiplan och bokslut
  • fakturering
  • indrivning
  • försäkringar

Yvonne Thodin

Ekonomichef

Ekonomiförvaltning, Kommunkansliet

yvonne.thodin@larsmo.fi

044 78 77 201

Camilla Nynäs

Huvudbokförare

Ekonomiförvaltning, Kommunkansliet

camilla.nynas@larsmo.fi

06 785 7202

Nina Forss-Hästbacka

Sekreterare

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

nina.forss-hastbacka@larsmo.fi

06 785 7111

Maria Blomström

Ekonomisekreterare

Fastighets Ab Larsmo bostäder, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab

maria.blomstrom@larsmo.fi

044 49 35 441

06 785 7205