Ekonomiavdelningen

Vass vid vatten

Ekonomiavdelningen sköter:

  • betalningstrafik
  • centralbokföring
  • ekonomisk rapportering
  • budgetering, ekonomiplan och bokslut
  • fakturering
  • indrivning
  • försäkringar

Maria Palm

Ekonomichef

Ekonomiförvaltning, Kommunkansliet

maria.palm@larsmo.fi

044 78 77 201

Camilla Nynäs

Huvudbokförare

Ekonomiförvaltning, Kommunkansliet

camilla.nynas@larsmo.fi

06 785 7202

Nina Forss-Hästbacka

Sekreterare

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

nina.forss-hastbacka@larsmo.fi

06 785 7111

Linda Myrevik-Nynäs

Avdelningssekreterare

Kommunkansliet, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab, Sektorn för tekniska tjänster

linda.myrevik-nynas@larsmo.fi

06 785 7223