Budget, ekonomiplaner och bokslut

Siffertangenter

Budgeten är en ekonomisk plan för hur mycket pengar kommunen som helhet har att förfoga över kommande år och hur kommunen tänker använda pengarna. Budgeten, dess mål och åtgärder bygger på den strategi som utgör basen för kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om den ekonomiska planeringen för kommande år. Arbetet med att göra en budget startar i augusti och pågår tills kommunfullmäktige fastslår budgeten, vanligtvis i november-december. Under budgetarbetet går varje sektor igenom kommande års verksamhet och hur de kan förverkligas inom de ekonomiska ramarna. Därefter tar kommunstyrelsen ställning till sektorernas planer, jämkar ihop dem till en helhet och avger sitt budgetförslag till kommunfullmäktige, som fastslår budgeten.

I slutet av mars månad ska bokslutet för förra året vara klart och kommunen redovisar hur det har gått. I bokslutet finns exakta uppgifter om inkomster, utgifter och om kommunen nått planerade mål för sin verksamhet och ekonomi.

På hösten publiceras budgetförslaget för nästa år och på våren publiceras föregående års bokslut.

Budgetdokument:

Bokslutsdokument:

Länkar till de senaste revisionsdokumenten: