Miljövård

solnedgång vid havet

Nämnden för tekniska tjänster är kommunal miljövårdsmyndighet i Larsmo. Miljövårdens målsättning är att trygga en hälsosam och trivsam miljö för invånarna samt bevara naturens mångfald. En bra och hälsosam livsmiljö är alla invånares rättighet och kommunen skall å sin sida trygga förverkligandet av denna rättighet. Miljövårdens uppgifter är i första hand myndighetsuppgifter som grundar sig på miljövårdens tillstånds- och övervakningssystem. Till verksamheten hör också allmänna uppgifter om planering, uppföljning av miljöns skick samt förebyggande verksamhet.

Den speciella skärgårds- och strandnaturen i Larsmo är en hemvist för många sällsynta djur och växter. Enligt naturskyddslagen ingår det i kommunens uppgifter att främja naturskyddet.

Larsmosjöns vattennivå
tfn 0204 168728 (automatisk uppdatering)

Havsvattenståndet

Jonas Österlund

T.f. Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

jonas.osterlund@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 77231