Kultur

Evenemang på Larsmo torg

”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner”

Artikel 27, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter