Sökresultat

Dejournummer efter arbetstid, vatten och avlopp

Larsmo Vatten och Avlopp Ab

044 03 6 4062

Larsmo kommuns telefonväxel

Vardagar kl. 8-12, 13-16

Kommunkansliet

06 785 7 111

Kim Ahlgren

Rektor, Holm skola

Grundläggande utbildning, Rektor

kim.ahlgren@edu.larsmo.fi

06 785 7 269

Pia Asplund

Kock

Kost och städ

044 72 17 330

Bodil Björk-Ena

Skolsekreterare

Grundläggande utbildning

bodil.bjork-ena@edu.larsmo.fi

06 785 7322

Heidi Björkskog

Enhetens förman i daghemmet Trålaren

Enhetsförman

heidi.bjorkskog@larsmo.fi

044 72 17 651

Anette Björkvik

Pedagogisk utvecklare

Sektorn för barnpedagogik

anette.bjorkvik@larsmo.fi

044 78 77 429

Åsa Björnvik

Kurator i F- åk 5

Förskolor, Grundläggande utbildning

asa.bjornvik@ovph.fi

044 72 17 416

Maria Blomström

Ekonomisekreterare

Fastighets Ab Larsmo bostäder, Kommunkoncernen

maria.blomstrom@larsmo.fi

044 49 35 441

06 785 7205

Åsa Bodö

Studiehandledare

Grundläggande utbildning

asa.bodo@edu.larsmo.fi

078 57 324

050 41 25 024

Tanja Brännbacka

Förman för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet och parkverksamhet

Parkverksamhet, Sektorn för barnpedagogik, Skolmorris och eftis

tanja.brannbacka@larsmo.fi

044 72 17 661

Lise-Lotte Enkvist

Kock

Kost och städ

044 72 17 338

Risö kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan

Kompletterande småbarnspedagogik

044 72 17 663

Tommy Forsman

IKT-chef

IT-tjänster, Kommunkansliet

tommy.forsman@larsmo.fi

044 78 77431

Nina Forss-Hästbacka

Sekreterare

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

nina.forss-hastbacka@larsmo.fi

06 785 7111

Näs kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan

Kompletterande småbarnspedagogik

044 72 17 665

Bosund kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan

Kompletterande småbarnspedagogik

044 72 17 666

Holm kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan

Kompletterande småbarnspedagogik

044 72 17 664

Bosund förskola

Förskolor, Grundläggande utbildning

bosund.forskola@edu.larsmo.fi

044 78 77 470

Holm förskola

Förskolor, Grundläggande utbildning

holm.forskola@edu.larsmo.fi

044 78 77 472

Näs förskola

Förskolor, Grundläggande utbildning

nas.forskola@edu.larsmo.fi

044 78 77 471

Risö förskola

Förskolor, Grundläggande utbildning

riso.forskola@edu.larsmo.fi

044 72 17 515

Björn Gäddnäs

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222

Mikaela Hellman

Resursperson inom elevvården

Grundläggande utbildning

mikaela.hellman@edu.larsmo.fi

044 72 17 408