Ekonomiska nyckeltal

Inkomstskattesatsen
2023      7,36 %
2022      20,0 %

Fastighetsskatten 2023, %
Allmän fastighetsskatt 1,30
Stadigvarande boende 0,50
Fritidsbostäder 1,20
Allmännyttiga samfund 1,30
Obebyggda tomter inom detaljplan 4,00

Skatteinkomster, milj. euro
Inkomster 2022         19,7 milj.

Statsandelar, milj. euro
Statsandelar 2022     16,5 milj.

Bokslut  2022
Driftsutgifter, euro 37,89 milj.
Investeringar 3,7 milj.
Årsbidrag 2,9 milj.
Årsbidrag, euro/inv. 514 €

Skuldsättning 2022
Lånestock 22,5 milj.
euro/inv. 3 925 € 

Maria Palm

Ekonomichef

Ekonomiförvaltning, Kommunkansliet

maria.palm@larsmo.fi

044 78 77 201