Ekonomiska nyckeltal

Bärbar dator

Inkomstskattesatsen
2024 8,30 %

Fastighetsskatten 2024, %
Allmän fastighetsskatt, mark 1,30
Allmän fastighetsskatt, byggnader 1,50
Stadigvarande bostadsbyggnad 0,50
Övriga bostadsbyggnader 1,60
Allmännyttiga samfund 1,30
Obebyggd byggplats 4,00

Skatteinkomster, milj. euro
Inkomster 2022         19,7 milj.

Statsandelar, milj. euro
Statsandelar 2022     16,5 milj.

Bokslut  2022
Driftsutgifter, euro 37,89 milj.
Investeringar 3,7 milj.
Årsbidrag 2,9 milj.
Årsbidrag, euro/inv. 514 €

Skuldsättning 2022
Lånestock 22,5 milj.
euro/inv. 3 925 € 

Maria Palm

Ekonomichef

Ekonomiförvaltning, Kommunkansliet

maria.palm@larsmo.fi

044 78 77 201