Ekonomiska nyckeltal

Inskomstskattesatsen
2023      7,36 %
2022      20,0 %

Fastighetsskatten 2023, %
Allmän fastighetsskatt 1,30
Stadigvarande boende 0,50
Fritidsbostäder 1,20
Allmännyttiga samfund 1,30
Obebyggda tomter inom detaljplan 4,00

Skatteinkomster, milj euro
Inkomster 2021         18,5 milj.

Statsandelar, milj euro
Statsandelar 2021     14,98 milj.

Bokslut  2021
Driftsutgifter, euro 35,92 milj.
Investeringar 1,8 milj.
Årsbidrag 3,27 milj.
Årsbidrag, euro/inv. 593 €

Skuldsättning 2021
Lånestock 25,50 milj.
euro/inv. 4 536 € 

Yvonne Thodin

Ekonomichef

Ekonomiförvaltning, Kommunkansliet

yvonne.thodin@larsmo.fi

044 78 77 201