Andra stadiets utbildning

Person vid bärbar dator

I Larsmo finns ingen egen utbildning på andra stadiet utan elever från Larsmo kan fritt söka sig till någon av t.ex. grannkommunernas gymnasium/yrkesskolor.

Elever på andra stadiet som har skolreseväg över 7 km kan ansöka om skolresestöd från FPA. Skolresestödet är avsett för studerande på andra stadiet, och de kan ansöka om skolresestöd om de har lång skolväg. Skolresestödet kan sökas i MittFPA (kräver egna nätbankskoder eller ett mobilcertifikat), redan innan skolan börjar. Ifall en elev inte kan söka om skolresestöd själv kan en vårdnadshavare ansöka om stöd för den studerandes räkning.

Studerande som fortsätter sina studier på andra stadiet under det nya läsåret kan ansöka om skolresestöd i god tid innan skolan börjar. De som inleder sina studier på andra stadiet på hösten kan ansöka om stöd efter att de har tagit emot sina studieplatser. Här finns närmare information om ansökan om skolresestöd.

Notera att skolresestödet ska sökas separat för varje läsår.

Mera info fås från FPAs webbsida.