Andra stadiets utbildning

I Larsmo finns ingen egen utbildning på andra stadiet utan elever från Larsmo kan fritt söka sig till någon av t.ex. grannkommunernas gymnasium/yrkesskolor.

Elever på andra stadiet som har skolreseväg över 7 km kan ansöka om skolresestöd från FPA, mera info fås från FPAs webbsida.