Faktureringsuppgifter

Räknemaskin och papper på bord

Fakturor som Larsmo kommun skickar

Faktura direkt till nätbanken (e-faktura)
Om du vill kan du få Larsmos fakturor direkt till din nätbank och efter det behöver du inte längre ange kontonummer, referensnummer eller andra uppgifter eftersom uppgifterna redan finns på e-fakturan. Förfallodatum och belopp kan ändras.
En fakturaspecifikation finns i din nätbank. Fakturorna sparas i ett elektroniskt arkiv, men du kan också skriva ut dem om du vill eller spara dem på egen dator.

Tjänsten kan tas i bruk i din egen nätbank enligt bankens anvisningar. Systemet med e-fakturor tillämpas i alla banker och är ett smidigt alternativ.

Obetalda fakturor och inkassering
Larsmo kommun påminner en gång om obetalda fakturor (påminnelseavgift 5 €) men efter detta lämnas uppdraget över till Cash-In Consultning som har rätt att för kommunens del utföra frivilliga och rättsliga indrivningsåtgärder och ta emot och kvitta betalningar som kommer in.

Fakturor som skickas till Larsmo kommun

Larsmo kommun tar i första hand emot e-fakturor.
E-faktureringsadress:

Förmedlare Nordea NDEAFIHH
FI1220151800122605

Larsmo kommuns faktureringsadress för pappersfakturor är:
Larsmo kommun,
Norra Larsmovägen 30
68570 Larsmo

Kontrollera att varje faktura har de kostnadsställen (fyra siffror) som beställaren gett dej. Fakturorna skickas alltid till samma adress som ev. bilagor. Om du inte kan skicka bilagorna elektroniskt bör du skicka dem till adressen angivet ovan.

Om du har frågor gällande en faktura du skickat, ta kontakt med den som gjort beställningen.

Om ditt ärende gäller tekniska frågor i anslutning till fakturorna kan du ta kontakt med kommunens infopunkt/växeln 06 7857111. 

Små uppköp bör undvikas
Vi försöker koncentrera uppköpen så mycket det går för att minska hanteringskostnaderna.
Fakturor på mindre än 50 euro bör inte förekomma. Vid små uppköp måste beställaren förskottera uppköpen och få dem ersatta i efterskott.

Nina Forss-Hästbacka

Sekreterare

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

nina.forss-hastbacka@larsmo.fi

06 785 7111

Linda Myrevik-Nynäs

Avdelningssekreterare

Kommunkansliet, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab, Sektorn för tekniska tjänster

linda.myrevik-nynas@larsmo.fi

06 785 7223