Administration

Kontorsartiklar

Administrationen kring verksamheterna inom barn, unga och utbildning sysselsätter flera personer varav flera arbetar i kommunkansliet, medan några har sitt arbetsrum i anslutning till en annan enhet.

Administrationen sköter ärenden inom bland annat ekonomi, personal, planering och ärendehantering inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och morgon- och eftermiddagsverksamhet.


Följande personal arbetar inom administrationen för fostran och utbildning:

Malin Stenman

Chef för fostran och utbildning

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet, Sektorn för barnpedagogik

malin.stenman@larsmo.fi

044 78 77 400

Sofia Lindkvist

Pedagogisk utvecklare

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet, Sektorn för barnpedagogik

sofia.lindkvist@larsmo.fi

044 78 77 464

Annette Mäenpää

Servicehandledare

Familjedagvård, ansökningar, placeringar och avgifter, Kommunkansliet, Servicehandledare

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610

Kim Ahlgren

Rektor, Holm skola

Grundläggande utbildning, Rektor

kim.ahlgren@edu.larsmo.fi

06 785 7 269

Andreas Hjulfors

Rektor, Näs skola

Grundläggande utbildning, Rektor

andreas.hjulfors@edu.larsmo.fi

050 56 32 666

06 728 2092

Idamari Johansson

Rektor

Grundläggande utbildning, Rektor

idamari.johansson@edu.larsmo.fi

044 72 1 7000

06 785 7 321

Karin Kronholm

Rektor

Grundläggande utbildning, Rektor

karin.kronholm@edu.larsmo.fi

050 38 33119

06 728 3100

Kari Rönnqvist

Rektor, Risö skola

Grundläggande utbildning, Rektor

kari.ronnqvist@edu.larsmo.fi

06 728 5237

044 78 77 455

Anette Björkvik

Pedagogisk utvecklare

Sektorn för barnpedagogik

anette.bjorkvik@larsmo.fi

044 78 77 429