Utrymmesbokning

Larsmo idrottspark konstgräsplan

Alla kommunens utrymmen/planer bokas via bokningskalendern Timle:


Larsmo kommun upprätthåller två fritidsgårdar och ett mötesutrymme i Equity som står till kommuninvånarnas och föreningarnas förfogande för olika aktiviteter.

Även kommunens skolor kan hyras för olika aktiviteter.

Holm fritidsgård

Norra Larsmovägen 70, 68570 Larsmo

  • utrymme i form av fest/spegelsal, kök med kärl/bestick för 100 personer.

Utrymmet kan användas till t.ex. motionsaktiviteter, möteslokal eller festsal.

Kod till dörren fås några dagar före bokat datum.

Priser:

UtrymmeTyp av aktivitetJuniorVuxna
SpegelsalEnskilt evenemang12,5025EUR/h
Återkommande evenemang (1ggn/vecka)7,515EUR/h
Längre evenemang37,5075EUR/3-8 h
Kaffekök1515EUR/gång
OmklädningsrumTillgång till dusch och bastu 0,51,2EUR/person/gång

Bosund fritidsgård

Skolvägen 13, 68555 Bosund

  • utrymme med ett litet kök med kaffeservice för 30 personer.

Nyckel hämtas från kommunkansliet under kansliets öppettider.

Priser:

UtrymmeTyp av aktivitetJuniorerVuxna
Bosund fritidsgårdEnskilt evenemang1010EUR/h
Återkommande evenemang58EUR/h
Längre evenemang2525EUR/3-8 h

Equity, konferensutrymme

  • mötes- eller konferensutrymme med kaffe-kök för 45 personer.
  • utrymmet är utrustat med videokanon, dator och ett stort mötesbord med 45 stolar.

Nyckel hämtas från huvudbiblioteket under bibliotekets öppettider.

Aktörer i Equity1-3 timmar25 EUR
Aktörer i Equity4-8 timmar50 EUR
Utomstående1-3 timmar50 EUR
Utomstående4-8 timmar100 EUR

Frågor om mötesutrymmet i Equity kan riktas till:

Beatrice Villman

Bibliotekschef

Bibliotek, Välfärdstjänster

beatrice.villman@larsmo.fi

06 785 7266

Bosund, Näs, Holm och Risö skolor

Nyckel hämtas från respektive skola, för mera info om uthyrningen av skolorna, kontakta respektive rektor.

UtrymmeJuniorerVuxna
Klassrum7,515EUR/gång
FestsalEnskilt evenemang (1-3h)2550EUR/gång
Återkommande evenemang (ex. 1gång/vecka)918EUR/h
Max två användare812EUR/h
Innebandy (1 gång/vecka)1220EUR/h
Evenemang med under 100 pers150150EUR/gång
Evenemang med över 100 pers300300EUR/gång
Matsal3060EUR/gång
Fördelningskök1-3 timmar5050EUR/gång
Tillredningskök1-3 timmar7575EUR/gång
KökÖver 3 h, tillägg per timme2525EUR/gång
Omklädningsrum/dusch vid idrottsevenemang0,30,6EUR/person/gång

Cronhjelmskola

Nyckel hämtas från skolan, för mera info om uthyrningen- kontakta rektorn.


Användningen av Cronhjelmskolans kök förutsätter en av kommunen godkänd ansvarsperson med hygienpass eller att kommunens kökspersonal är närvarande som övervakare.

UtrymmeTyp av aktivitetJuniorerVuxna
Klassrum 7,5015,00EUR/gång
Undervisningskök50,0075,00EUR/gång
Auditorium, < 3h 50,00EUR/gång
Auditorium 3-8h100,00EUR/gång
Datasal, < 3h100,00EUR/gång
Datasal, 3-8 h200,00EUR/gång
FestsalEnskilt evenemang,1-3h, max 200 personer100,00200,00EUR
Återkommande evenemang (1 g/v )12,0024,00EUR/h
Max två användare8,0012,00EUR/h
Innebandy (1 g/v)12,0025,00EUR/h
Evenemang- under 300 personer450,00450,00EUR/gång
Evenemang- över 300 personer 600,00600,00EUR/gång
Omklädningsutrymme/ duschYttre idrottstillställningar0,300,60EUR/person/gång
Matsal50,00100,00EUR/gång
Kök1-3 timmar50,00100,00EUR
Kököver 3 timmar, tillägg per timme25,0025,00EUR/h

Planhyror

I idrottsparken i Holm finns en konstgräsplan, gräsplan, friidrottsplats och allroundplan som kan bokas av föreningar och övriga grupper.

PlanerJuniorerVuxna
Konstgräsplan
1.4 – 30.4, 15.10 – 1.121/1 plan, lokala grupper3040EUR/h
1/2 plan, lokala grupper1520EUR/h
1/1 plan, övriga grupper, företagslag etc.3060EUR/h
1/2 plan, övriga grupper, företagslag etc.1530EUR/h
1/1 plan för match övriga grupper, företagslag etc.5080EUR/h
1.5 – 14.10
1/1 plan, lokala grupper1520EUR/h
1/2 plan, lokala grupper7,510EUR/h
1/1 plan, övriga grupper, företagslag etc.3060EUR/h
1/2 plan, övriga grupper, företagslag etc.2550EUR/h
1/1 plan för match övriga grupper, företagslag etc.4080EUR/h
Gräsplan
1.6 – 20.91/1 plan, lokala grupper1520EUR/h
1/2 plan, lokala grupper7,510EUR/h
1/1 plan, övriga grupper, företagslag etc.3060EUR/h
1/2 plan, övriga grupper, företagslag etc.2550EUR/h
1/1 plan för match övriga grupper, företagslag etc.4080EUR/h
Friidrott
Friidrottsträningar, prestationsplatser, gräsplan1020EUR/h
Allroundplan
Issport1020EUR/h
Sommaraktivitet36EUR/h

Caroline Smedberg

Chef för välfärdstjänster

Kommunkansliet, Välfärdstjänster

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230

Pernilla Löfs

Avdelningssekreterare

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet, Sektorn för barnpedagogik, Välfärdstjänster

pernilla.lofs@larsmo.fi

06 785 7 206

044 78 77440