Verksamhetsbidrag 2024

Ansökan om verksamhetsbidrag 2024

Föreningar, organisationer och samfund som önskar ansöka om allmänna verksamhetsbidrag från Larsmo kommun för år 2024 bör senast den 30.9.2023 lämna in sin fritt formulerade ansökan med bilagor till: Kommunstyrelsen i Larsmo, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo eller till registraturen@larsmo.fi.

För sent inlämnade ansökningar kan inte beaktas.