cyanobakterier i ett vattenglas

Uppdatering 27.6! Bad vid Kackur och Sonamo badstränder tillåtet igen

Miljöhälsan Kallan avråder inte längre från simning vid Kackur badstrand och Sonamo badstrand.

27.6 observerades inte längre några cyanobakterier vid ovannämnda badstränder.