solotalkot container

Bekämpning av invasiva växtarter i Larsmo

Nu kan du också hjälpa till med att bekämpa invasiva växter!

Nu har vi en container placerad vid Teknisk depån, Skogsgränden 6 i Holm vart ni kan föra växtavfall från invasiva växter.

Det finns också två Solotalko-områden i kommunen, i Holm och på Storströmmen, där allmänheten kan delta i bekämpningen av blomsterlupin.

Ni kan bekämpa blomsterlupin och jättebalsamin genom röjning, uppdragning av rötter, avbrytning av blommor mm. för att förhindra ytterligare spridning av frön och växtdelar. Bekämpning bör helst ske före fröbildning, då är det mest effektivt. Avfallet från containern går till produktion av biogas vid Jeppo Biogas, så det går även till annan nytta.

För mera information om bekämpning av invasiva arter, se https://larsmo.fi/…/mil…/naturskydd-och-frammande-arter/