Larsmo Luoto logotyp

Byggförbud

Kommunstyrelsen beslöt den 13.11.2023 att utlysa byggförbud på följande områden:

  • § 267 Risöhäll delgeneralplan under perioden 14.11-30.6.2025
  • § 268 Larsmo generalplan under perioden 14.11-30.6.2026

Byggförbud – Generalplan
Byggförbud – Risöhäll

På områden där byggförbud råder, det vill säga på icke planerade områden (se kartbilagor), är det inte möjligt att skapa en helt ny byggplats. Befintliga byggplatser som finns på de anvisade områdena på kartbilagorna får dock underhållas.