Åsa Björnvik

Kurator åk 1-6

Grundläggande utbildning

asa.bjornvik@ovph.fi

044 72 17 416