Camilla Karlsson-Nygård

Kurator åk 7-9

Grundläggande utbildning

camilla.karlsson-nygard@ovph.fi

044 72 17 418