Gun Kapténs

Kommundirektör

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

gun.kaptens@larsmo.fi

044 03 65123

06 785 7200