Henrik Kackur

Arbetsledare

Sektorn för tekniska tjänster

henrik.kackur@larsmo.fi

044 72 1 7703

06 785 7256