Josefina Öst

Handledare inom elevvården åk F-9

Förskolor, Grundläggande utbildning

josefina.ost@ovph.fi

044 72 17 458