Johanna Långnabba

Enhetens förman i daghemmet Trålaren

Enhetsförman

johanna.langnabba@larsmo.fi

044 72 17 651