Malin Stenman

Chef för småbarnspedagogik/ tf chef för utbildningstjänster

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet, Sektorn för barnpedagogik

malin.stenman@larsmo.fi

044 78 77 400