Mikael Sundqvist

Projektledare

Sektorn för tekniska tjänster

mikael.sundqvist@larsmo.fi

044 78 7 7224

06 785 7208