Mikaela Hellman

Resursperson inom elevvården

Grundläggande utbildning

mikaela.hellman@edu.larsmo.fi

044 72 17 408