Monica Sandberg

Speciallärare inom småbarnspedagogik, förman för kompletterande småbarnspedagogiken

Kompletterande småbarnspedagogik, Sektorn för barnpedagogik

monica.sandberg@larsmo.fi

044 72 17 244