Sara Isaksson-Stor

Ambulerande speciallärare

Sektorn för barnpedagogik

sara.isaksson-stor@larsmo.fi

044 72 17 655