Företagarmiddag

Tillbaka till listan

Evenemangstid:Larsmo kommun bjuder in företagare i Larsmo på företagarmiddag måndagen den 23.10.2023 kl. 18.30 vid Cronhjelmskolan.

PROGRAM

Middag
Tal och musikframträdande
Premiering av Årets Företag

MEDVERKANDE

Gun Kapténs, kommundirektör
Daniela Mårtenson, VD Concordia

Inbjudan gäller för två personer per företag.
Anmälningar senast 19.10.2023 till registraturen@larsmo.fi eller tel. 06 7857 111
Meddela även ev. specialdieter

Företagarmiddag 2023