Händer

Föräldrabarometern 2023 – enkät till föräldrar och vårdnadshavare till barn som går i daghem eller gruppfamiljedagvård eller deltar i förskoleundervisning

Vad tycker du som förälder om ditt barns småbarnspedagogik eller förskola? Går samarbetet med daghemmet smidigt och hur förverkligas föräldrarnas delaktighet i småbarnsfostran? Svara på Föräldrabarometern och berätta din åsikt. Din åsikt är viktig för oss.
 
Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har förnyats på många sätt under de senaste åren. Syftet med den här föräldrabarometern är att kartlägga föräldrarnas och vårdnadshavarnas åsikter om olika delområden inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Barometern har särskild betoning på föräldrarnas delaktighet, på samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken och på vardagen och fostran i hemmet.

Föräldrabarometern genomförs i samarbete mellan Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto, som är riksomfattande takorganisationer för föräldraföreningar i Finland. Föräldrabarometern ger förbunden, beslutsfattare, anordnare av småbarnspedagogik och förskoleundervisning, forskare och personal vid daghemmen och förskolorna viktig information om föräldrarnas uppfattningar om småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.
 
Svara på frågorna utgående från ditt eget barns småbarnspedagogik eller förskoleundervisning. Om du har flera barn som går på daghem eller gruppfamiljedagvård eller deltar i förskoleundervisning, välj ett av barnen och svara på frågorna i enkäten med tanke på just detta barn. Om du vill svara på enkäten för flera barn, fyll i en separat blankett för varje barn. Du svarar anonymt på enkäten, och enskilda svarande kan inte identifieras. Det material som samlas in kan också överlämnas till tredje part för forskningssyften.
 
Enkäten är öppen under tiden 20.11.2023-7.1.2024. Det tar cirka 20 minuter att svara på enkäten och du kan svara antingen på svenska eller på finska. Glöm inte att skicka dina svar när du är färdig genom att trycka på knappen Sänd.

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/9C16DEED600D04E0