Föreningar: engagera företagsgrupper i ert talkoarbete! Workshop i Larsmo 13.3

Hur kan vi få fler med i föreningen? Det är något som de flesta föreningar funderar på.

Kom med på en workshop där ni får kartlägga och utveckla er förenings möjligheter att engagera företagsgrupper i ert talkoarbete!

Workshoppen riktar sig till styrelsemedlemmar, föreningsfunktionärer och föreningsentusiaster. Workshoppen är kostnadsfri och det finns ingen begränsning på antal representanter per förening – snarare uppmuntrar vi att fler från samma förening deltar. 

När? 13.03.2024 kl. 18:00-20:00
Var? Kommungården
Anmälan
: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FebKrBeNpUy_xcjXmcLcLi33k6jv7N5OvKV-jLNAVG1URVIwMzFRV0FLMUZRQTVYVlk0RFNZMjBKSS4u

Vid frågor, kontakta pernilla.howard@centria.fi eller mona.groop-sjoholm@centria.fi.

Workshoppen ordnas av projektet CARE – companies and associations for real engagement (Centria) och projektet finansieras av Leader Aktion Österbotten och Svenska Kulturfonden.