grön skräpkorg

Ge din åsikt om nya regler för avfallshantering

Kommuninvånarna har nu möjlighet att säga sitt om förslaget till de nya avfallshanteringsföreskrifterna för Österbottens avfallsnämnds verksamhetsområde. Ändringsförslaget föreslås träda ikraft 1.6.2023.

Här kan du läsa mer om ändringsförslaget

Skriftliga åsikter sänds till Österbottens avfallsnämnd senast 25.4.2023 per e-post info@ekoso.fi eller per brev till Österbottens avfallsnämnd, PB 41, 68601 Jakobstad.

Tilläggsuppgifter: avfallshanteringschef Johan Hassel, Österbottens avfallsnämnd, tel. 050 528 9139 (vardagar 08-16).