Grönt väte - vihreä vety

Grönt väte: Jakobstad och Larsmo har undertecknat en avsiktsförklaring med TE H2 och Aliceco Energy för att utveckla den gröna energiomställningen

Jakobstad/Larsmo, 25 april 2024 – Jakobstad och Larsmo är glada att kunna meddela att de undertecknat en avsiktsförklaring för att utveckla Gräggören-projektet.

Enligt klimatstrategin, har Finland förbundit sig att bli koldioxidneutralt till 2035 och en del i den strategin är att producera elektrobränslen (även känt som e-bränslen) för att minska det globala behovet av fossila bränslen. Både Österbottens förbunds och Jakobstadsregionens klimatstrategier har som ett mål att vara ledande inom reduceringen av klimatavtrycket.

Genom avsiktsförklaringen, som Jakobstad undertecknade 8.3.2024 och Larsmo undertecknade 25.1.2024 med TE H2 och Aliceco Energy, kommer parterna att utreda möjligheten att utvidga Alholmen Industrial Park (AIP) för att utveckla Gräggören-projektet vars syfte är att producera e-bränslen med lågt koldioxidavtryck för nationella och internationella marknader, som gynnar industrisektorn och transportindustrin. I detta skede är projektets exakta storlek ännu inte fastslagen, men ett projekt av den här magnituden kommer att ha en positiv inverkan på export och sysselsättning, samt ge signifikant värde till regionen.

Gräggören projektet förväntas dra nytta av TE H2:s globala erfarenhet och ambition av att arbeta med flera storskaliga gröna väteprojekt världen över, såsom TE H2s e-metanolprojekt ”Vanadis Fuels” i Karleby.

Press info:
Press info ordnas vid Larsmo kommun (Norra Larsmovägen 30) den 25.4.2024 kl. 15:30.

Tilläggsinformation:
Allmänt om projektet
Mika Hakosalo, stadsutvecklingsdirektör
mika.hakosalo@jakobstad.fi, 044-785 1463

Planläggning
Thomas Käldström, markanvändningsingenjör
thomas.kaldstrom@larsmo.fi, 044-787 7225

Frågor om den planerade anläggningen
Viktor Ekman, vd Aliceco Energy Ab
viktor.ekman@aliceco-consulting.com, 045-874 2012