Sökresultat

Irene Nylund

Skolpsykolog

Grundläggande utbildning

irene.nylund@ovph.fi

044 72 17 458

Camilla Karlsson-Nygård

Kurator åk 7-9

Grundläggande utbildning

camilla.karlsson-nygard@ovph.fi

044 72 17 418

Åsa Björnvik

Kurator åk 1-6

Grundläggande utbildning

asa.bjornvik@ovph.fi

044 72 17 416

Mikaela Hellman

Resursperson inom elevvården

Grundläggande utbildning

mikaela.hellman@edu.larsmo.fi

044 72 17 408

Åsa Bodö

Studiehandledare

Grundläggande utbildning

asa.bodo@edu.larsmo.fi

078 57 324

050 41 25 024

Bodil Björk-Ena

Skolsekreterare

Grundläggande utbildning

bodil.bjork-ena@edu.larsmo.fi

078 57 322

Kim Ahlgren

Rektor, Holm skola

Grundläggande utbildning, Rektor

kim.ahlgren@edu.larsmo.fi

06 785 7 269

Kari Rönnqvist

Rektor, Risö skola

Grundläggande utbildning, Rektor

kari.ronnqvist@edu.larsmo.fi

06 728 5237

Andreas Hjulfors

Rektor, Näs skola

Grundläggande utbildning, Rektor

andreas.hjulfors@edu.larsmo.fi

050 56 32 666

06 728 2092

Idamari Johansson

Rektor

Grundläggande utbildning, Rektor

idamari.johansson@edu.larsmo.fi

044 72 1 7000

06 785 7 321

Carola Holm-Palonen

Chef för utbildningstjänster

Grundläggande utbildning

carola.holm-palonen@larsmo.fi

06 785 7235

Karin Kronholm

Rektor

Grundläggande utbildning, Rektor

karin.kronholm@edu.larsmo.fi

050 38 33119

06 728 3100