Sökresultat

Ida Stenhäll

Nepsy-coach

Förskolor, Grundläggande utbildning

ida.stenhall@edu.larsmo.fi

044 78 77 432

Lisa Hellström

Förman för den kompletterande småbarnspedagogiken före/efter förskolan, enhetsledare daghemmet Lilla Anna

Enhetsförman, Förskolor, Grundläggande utbildning, Kompletterande småbarnspedagogik, Sektorn för barnpedagogik

044 78 77 434

Risö skolas kök

Grundläggande utbildning, Kost och städ

044 72 17 335

Holm skolas kök

Grundläggande utbildning, Kost och städ

044 78 77 270

Cronhjelmskolans kök

Grundläggande utbildning, Kost och städ

044 72 17 338

06 785 7 329

Näs skolas kök

Grundläggande utbildning, Kost och städ

06 728 2 160

Bosund skolas kök

Grundläggande utbildning, Kost och städ

044 72 17 330

Josefina Öst

Skolpsykolog i åk F-9

Förskolor, Grundläggande utbildning

josefina.ost@ovph.fi

044 72 17 458

Camilla Karlsson-Nygård

Kurator åk 6-9

Grundläggande utbildning

camilla.karlsson-nygard@ovph.fi

044 72 17 418

Åsa Björnvik

Kurator i F- åk 5

Förskolor, Grundläggande utbildning

asa.bjornvik@ovph.fi

044 72 17 416

Mikaela Hellman

Resursperson inom elevvården

Grundläggande utbildning

mikaela.hellman@edu.larsmo.fi

044 72 17 408

Åsa Bodö

Studiehandledare

Grundläggande utbildning

asa.bodo@edu.larsmo.fi

078 57 324

050 41 25 024