Sökresultat

Sonja Mäenpää

Enhetsförman i friluftsdaghemmet Skogsgläntan och daghemmet Ankeborg i Holm

Enhetsförman

sonja.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 410

Johanna Långnabba

Enhetens förman i daghemmet Trålaren

Enhetsförman

johanna.langnabba@larsmo.fi

044 72 17 651

Nina Hjulfors

Enhetens förman i daghemmet Lingonskogen

Enhetsförman

nina.hjulfors@larsmo.fi

044 72 17 417

Camilla Sandvik

Enhetens förman i Grev daghem

Enhetsförman

camilla.sandvik@larsmo.fi

044 72 17 611

Eva-Maria Käld

Enhetens förman i Furuholmens daghem

Enhetsförman

eva-maria.kald@larsmo.fi

044 72 17 609